Andrew Moravcsik’in Liberal İntergovernmentalizm Teorisi: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Bütünleşme Süreci

Joe Hammoura

Avrupa bütünleşmesi analizi için Liberal İntergovernmentalizm önemli ana yaklaşımlardan biridir. Andrew Moravcsik tarafından oluşturulan yaklaşım ampirik çalışmalar için yararlı bir araçtır. Onun yaklaşımında Moravcsik Avrupa bütünleşmesini anlamak için üç aşamalı teorik bir çerçeve, devleti ve Avrupa Konseyi kurumları arasındaki ilişkiyi anlamak için ise “iki kademeli oyun” fikrini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Moravcsik’in Liberal Intergovernmentalizm anlayışının ana fikirleri açıklanacak, eleştirilere ortaya konulacak ve Avrupa Birliği bütünleşme süreci ile ilişkisi hakkında bazı örneklere yer verilecektir.

Turkey & EU

 

 

Leave a Reply