Pro-secular demonstrators march with cutouts of modern Turkey's founder Ataturk during a Youth and Sports Day celebration in Istanbul, Turkey May 19, 2016.

Atatürk’ten AKP’ye Türkiye’de Laiklik Kavramı

Joe Hammoura   Laiklik kavramı, farklı dini gruplar arasındaki eşitliği ve devlet ile din arasındaki ayrımı vurguluyor. Mustafa Kemal tarafından kurulan Türkiye’nin laik sistemi dünyadaki diğer herhangi bir laiklik sistemden farklıdır. Türkiye’nin laiklikleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi laiklik konusunda farklı anlayışları vardır.

Turkey & EU

Andrew Moravcsik’in Liberal İntergovernmentalizm Teorisi: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Bütünleşme Süreci

Joe Hammoura Avrupa bütünleşmesi analizi için Liberal İntergovernmentalizm önemli ana yaklaşımlardan biridir. Andrew Moravcsik tarafından oluşturulan yaklaşım ampirik çalışmalar için yararlı bir araçtır. Onun yaklaşımında Moravcsik Avrupa bütünleşmesini anlamak için üç aşamalı teorik bir çerçeve, devleti ve Avrupa Konseyi kurumları arasındaki ilişkiyi anlamak için ise “iki kademeli oyun” fikrini ortaya …